Maya Glass Vase

2 items left

Size: 6" ROUND X 14-1/4"H

GLASS VASE, BLUE